ABILHAND-Kids-cerebral-palsy-persian

site navigation
  1. ABILHAND-Kids specific to iranian children with cerebral palsy

^^^

ABILHAND-Kids specific to iranian children with cerebral palsy

Persian - Order 1
1. باز کردن در شیشه مربا
2. به پشت انداختن کوله پشتی یا کیف مدرسه
3. باز کردن در خمیردندان
4. باز کردن بسته شکلات
5. شستن بالا تنه
6. بالا زدن و تا کردن آستین پیراهن
7. تراشیدن مداد
8. در آوردن تی شرت از تن
9. مالیدن خمیر دندان روی مسواک
10. باز کردن در جا نانی
11. باز کردن در بطری
12. بالا کشیدن زیپ شلوار
13. بستن دکمه پیراهن
14. ریختن آب در لیوان
15. روشن کردن آباژور
16. به سرگذاشتن کلاه
17. بستن دکمه قابلمه ای ژاکت
18. بستن دکمه شلوار
19. باز کردن پاکت چیپس
20. بستن زیپ ژاکت
21. بیرون آوردن سکه از جیب

^^^